Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008

Byzantini istoria

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο (σελ. σχολ. βιβλίου = 11 – 13)

15/09/2005 ΤΑΞΗ Β2

1. ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ

ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

α. εξωτερικά προβλήματα

üοι διάδοχοι του Ιουστινιανού αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα εξαιτίας των δαπανηρών πολέμων του Ιουστινιανού καθώς και επιδρομές ΣΛΑΒΩΝ – ΑΒΑΡΩΝ – ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΩΝ & ΠΕΡΣΩΝ.

ΣΛΑΒΟΙ :

¨ αρχές 6ου αιώνα βόρεια του Δούναβη – κάνουν επιδρομές.

¨ Δεν είχαν ενιαία πολιτική οργάνωση και εντάσσονται στη σφαίρα επιρροής των Αβάρων.

¨ Αρχές του 7ου αιώνα = μόνιμες εγκαταστάσεις των Σλάβων στον Ελλαδικό χώρο.

ΑΒΑΡΟΙ:

¨ Νομαδικό φύλο ασιατικής καταγωγής με πολιτική & στρατιωτική οργάνωση.

¨ Τεράστιο κράτος (Τσεχία – Δούναβη)

¨ Άβαροι + Σλάβοι = επιδρομές στις ευρωπαϊκές επαρχίες της αυτοκρατορίας.

¨ Οι Άβαροι επιστρέφουν στις βάσεις τους.

ΠΕΡΣΕΣ:

¨ Στόχος τους η Αρμενία, που είχε μεγάλη σημασία για το Βυζάντιο….

¨ 591 ο Χοσρόης = ειρήνη με τον Μαυρίκιο, που μεταφέρει τα στρατεύματα στη βαλκανική.

¨ Τα σύνορα πάλι στο Δούναβη (τέλος 6ου αιώνα).

ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΟΙ:

¨ πιέζονται από τους τουρκόφωνους Αβάρους και κατακτούν μεγάλο μέρος της Ιταλίας.

¨ Οδυνηρό το πλήγμα της κατάκτησης των ιταλικών εδαφών.

ΕΞΑΡΧΑΤΑ :

Διοικητική περιφέρεια του βυζαντινού κράτους κατά τον 6ο αιώνα,

απομακρυσμένη από το κέντρο.

Ο ΕΞΑΡΧΟΣ έχει πολιτική & στρατιωτική εξουσία.

Tα οργάνωσε ο Μαυρίκιος για να περισώσει τις υπόλοιπες κτήσεις.

(Ραβέννας – Καρχηδόνας)

β. εσωτερική κρίση

η πτώση του Μαυρικίου.

¨ Τέλος 6ου αιώνα = αντιθέσεις πολιτικές, κοινωνικές & θρησκευτικές.

¨ Περικόπτονται οι μισθοί των στρατιωτικών = ανταρσίες & κινήματα.

¨ 602 = θάνατος Μαυρικίου από στάση του στρατού & εξέγερση των δήμων.

Δήμοι = φατρίες του ιπποδρόμου που εξελίχθηκαν σε πολιτικές οργανώσεις

( Πράσινοι – Βένετοι – 5ος & 6ος αιώνας)

Περίοδος βασιλείας του Φωκά.

¨ Περίοδος αποτυχιών στρατιωτικών & αναρχίας.

¨ Οι Πράσινοι μαζί του – οι Βένετοι εναντίον του.

¨ Ο Χοσρόης εξαπολύει μακρόχρονο πόλεμο εναντίον του Βυζαντίου.

Β.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ 2Ο

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( 610 – 641)

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

α. Εξωτερικοί κίνδυνοι

οι επιπτώσεις των Αβαροσλαβικών επιδρομών στη χερσόνησο του Αίμου

¨ Στο βορειότερο τμήμα της χερσονήσου καταστρέφονται ακμαίες πόλεις.

¨ Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού εξοντώνεται…

¨ Επανειλημμένα πολιορκείται η Θεσ/νίκη

Oι σκλαβηνίες

νησίδες σλαβικού πληθυσμού σκορπισμένες ανάμεσα στους ντόπιους.

¨ Στο εσωτερικό της χερσονήσου του Αίμου μειώνεται ο ελληνικός πληθυσμός

¨ Διατηρείται όμως στις παράκτιες περιοχές και τις πόλεις

¨ Τέλος του 8ου αιώνα ξεκινά η αποκατάσταση της βυζαντινής διοίκησης και της αφομοίωσης των Σλάβων.

¨ Αρχές του 7ου αιώνα ο στρατός καλεί τον Ηράκλειο στο θρόνο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη.

Πέρσες

¨ Ο κίνδυνος από τους Πέρσες είναι άμεσος.

¨ 613 καταλαμβάνουν τη Συρία

¨ 614 καταλαμβάνουν τα Ιεροσόλυμα και παίρνουν τον Τίμιο Σταυρό…

¨ 619 ο Ηράκλειος κάνει ειρήνη με το χαγάνο των Αβάρων.

¨ Μεταφέρονται στρατεύματα στη Μικρά Ασία.

O ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ

SOSSSSSS

¨ ο πόλεμος έγινε σε ατμόσφαιρα θρησκευτικής έξαρσης («…οι εχθροί του Θεού…»)

¨ η Εκκλησία πρόσφερε ηθική και υλική υποστήριξη απεριόριστη…

¨ η εκστρατεία στρεφόταν εναντίον των πυρολατρών Περσών που κατείχαν τους Αγίους Τόπους.

¨ Στη Νινευή ο περσικός στρατός αφανίστηκε

¨ Ο Σιρόης υπογράφει ειρήνη με την οποία το βυζάντιο ανακτά όλα του τα χαμένα εδάφη

¨ Ο Ηράκλειος γίνεται θριαμβευτικά δεκτός στην Κων/πολη

¨ 630 υψώνει τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα.

β. εσωτερική αναδιοργάνωση

s o s a r a !!!!

έγινε μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση με τη δημιουργία των θεμάτων

ΘΕΜΑΤΑ:Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Þ Αρχικά ήταν στρατιωτικές μονάδες

που μετακινούνταν σε όλη την επικράτεια.

Þ Αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση και οι περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν πήραν το όνομά τους και εξελίχθηκαν σε διοικητικές περιφέρειες.

Þ Ο στρατηγός ασκεί την ανώτατη στρατιωτική και πολιτική εξουσία.

Þ Τα πρώτα θέματα οργανώθηκαν στη Μ. Ασία στα μέσα του 7ου αιώνα.

Þ επεκτάθηκαν και στη Βαλκανική

Στρατιωτόπια:

ήταν κτήματα που ανήκαν στους στρατιώτες για να συντηρούν το άλογο

και τον οπλισμό τους. Το κτήμα, και οι στρατιωτική υπηρεσία μεταβιβάζονταν από τον πατέρα στον πρωτότοκο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ 2Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( 610 – 641)

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

α. Εξωτερικοί κίνδυνοι

οι επιπτώσεις των Αβαροσλαβικών επιδρομών στη χερσόνησο του Αίμου

¨ Στο βορειότερο τμήμα της χερσονήσου καταστρέφονται ακμαίες πόλεις.

¨ Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού εξοντώνεται…

¨ Επανειλημμένα πολιορκείται η Θες/νίκη

Oι σκλαβηνίες

clip_image001

¨ Στο εσωτερικό της χερσονήσου του Αίμου μειώνεται ο ελληνικός πληθυσμός

¨ Διατηρείται όμως στις παράκτιες περιοχές και τις πόλεις

¨ Τέλος του 8ου αιώνα ξεκινά η αποκατάσταση της βυζαντινής διοίκησης και της αφομοίωσης των Σλάβων.

¨ Αρχές του 7ου αιώνα ο στρατός καλεί τον Ηράκλειο στο θρόνο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη.

Πέρσες

¨ Ο κίνδυνος από τους Πέρσες είναι άμεσος.

¨ 613 καταλαμβάνουν τη Συρία

¨ 614 καταλαμβάνουν τα Ιεροσόλυμα και παίρνουν τον Τίμιο Σταυρό…

¨ 619 ο Ηράκλειος κάνει ειρήνη με το χαγάνο των Αβάρων.

¨ Μεταφέρονται στρατεύματα στη Μικρά Ασία.

clip_image002O ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ

¨ ο πόλεμος έγινε σε ατμόσφαιρα θρησκευτικής έξαρσης («…οι εχθροί του Θεού…»)

¨ η Εκκλησία πρόσφερε ηθική και υλική υποστήριξη απεριόριστη…

¨ η εκστρατεία στρεφόταν εναντίον των πυρολατρών Περσών που κατείχαν τους Αγίους Τόπους.

¨ Στη Νινευή ο περσικός στρατός αφανίστηκε

¨ Ο Σιρόης υπογράφει ειρήνη με την οποία το βυζάντιο ανακτά όλα του τα χαμένα εδάφη

¨ Ο Ηράκλειος γίνεται θριαμβευτικά δεκτός στην Κων/πολη

¨ 630 υψώνει τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα.

β. εσωτερική αναδιοργάνωση

s o s a r a !!!!

Þ έγινε μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση με τη δημιουργία των θεμάτων

clip_image003

Στρατιωτόπια:

Þ ήταν κτήματα που ανήκαν στους στρατιώτες για να συντηρούν το άλογο και τον οπλισμό τους.

Þ Το κτήμα, και οι στρατιωτική υπηρεσία μεταβιβάζονταν από τον πατέρα στον πρωτότοκο.

ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΑΒΑΡΟΣΛΑΒΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΩΝ

clip_image005

ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΛΑΒΗΝΙΕΣ

clip_image007

Δεν υπάρχουν σχόλια :