Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Παλιά Αγορίστικα Παιχνίδια - Old toys for boys


Παιχνίδια που παίζανε τα αγόρια στα μέσα του 20ου αιώνα
(Τα περισσότερα τα κατασκευάζανε τα παιδιά μόνα τους)

Toys that played the children in Greece in the means of 20th (Most are manufactured from the children)

Music: Spanoudakis Stamatis

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου